Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Partenerii institutionali ai proiectului

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS)

 
Agentia Romana de Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior este institutia responsabila de acreditarea programelor si furnizorilor de invatamant superior precum si de asigurarea calitatii invatamantului superior.
In domeniul acreditării A.R.A.C.I.S. are urmatoarele atributii:
·        elaborează periodic metodologia si standardele de acreditare pentru diferitele tipuri de programe si furnizori de invatamant superior, care se avizeaza de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si se aproba prin hotararea Guvernului;
  • evalueaza in temeiul standardelor si al metodologiei aprobate prin hotarari ale Guvernului, la cerere sau din proprie initiativa, si propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de invatamant superior si a programelor lor de studii.
 
Din atributiile ARACIS in domeniul asigurarii calitatii, mentionam:
www.aracis.ro