Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activitati desfasurate

Sa construiasca colaborativ un document de viziune privind sistemul de invatamant superior romanesc la orizontul de timp 2025

Metoda principala folosita la constructia documentului de viziune presupune un exercitiu de foresight, respectiv un exercitiu participativ si sistematic, orientat catre viitor, care are ca scop identificarea unor optiuni dezirabile (imaginea sistemului de invatamant superior pe termen lung, politicile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite etc.) din perspectiva actorilor implicati in consultari. Persoanele implicate in cadrul acestui proces reprezinta diversitatea individuala si institutionala a celor interesati de sistemul de invatamant superior. Solutiile obtinute in urma exercitiilor de foresight sunt rezultatul unei intelegeri comune asupra problemelor si sunt asumate la nivelul tuturor actorilor cheie.Activitati finalizate


1.    Nominalizarea expertilor si identificarea domeniilor de interes. Nominalizarea expertilor a avut la baza un chestionar online din care a rezultat o baza de date cu expertii in domeniu. Dintre acestia au fost selectati membrii panelurilor, participantii la conferinte si cei care vor fi, ulterior, consultati online. In urma consultarii decidentilor din universitati, studentilor si reprezentantilor mediului de afaceri, s-au identificat domeniile de interes pentru invatamantul superior romanesc la orizontul 2025, care au constituit subiectele panelurilor de experti.

2.    Prima runda de consultari si constructia scenariilor. Prima runda de consultari a constat in organizarea a 5 paneluri pentru cele 5 domenii de interes rezultate din activitatea anterioara. Panelurile au avut ca scop identificarea scenariilor de succes, mai precis descrierea unei situatii dezirabile a subsistemului analizat si o descriere a principiilor ce ar sta la baza unei astfel de functionari si a drumului parcurs pentru a atinge situatia respectiva. Pe langa elaborarea “scenariului de succes”, fiecare panel a furnizat, pe baza unei structuri si proceduri unitare, o analiza diagnostic a situatiei din Romania pe domeniul respectiv; o lista de „factori ai schimbarii” – de elemente care pot induce transformari in domeniul vizat la orizontul 2025. Pe baza documentelor analitice si a scenariilor de succes a fost organizat un atelier de lucru in urma caruia s-a elaborat Documentul-cadru de lucru “Invatamantul superior romanesc la orizontul 2025”. Documentul, rezultat in urma analizei scenariilor de succes elaborate de paneluri si dezbatute ulterior cu actorii cheie, reprezinta un cadru al imaginii invatamantului superior pentru 2025. Au fost identificate 3 arhetipuri (modele) de universitati pentru orizontul de timp 2025.


Activitati aflate in derulare


1.    Formularea propunerilor de politici. Runda a doua, in curs de desfasurare, are ca obiectiv stabilirea unui set de propuneri de politici publice pe domeniile de interes identificate. Propunerile de politici vor fi elaborate de catre 10 paneluri de experti. Ele vor face obiectul unei consultari online extinse de tip Delphi, urmarind constructia unui cadru favorizant arhetipurilor universitatilor identificate. Consultarea va determina viabilitatea si oportunitatea acestor modele pentru societate. In vederea formularii unei structuri unitare de propuneri de politici, a fost creat un ghid care sa faciliteze activitatea panelurilor.

2.    Consultarea tip Delphi. Conform metodologiei Delphi adaptate, un set de afirmatii - in cazul de fata, propuneri de politici - sunt evaluate de experti cheie (nominalizati de catre panelurile care au propus politicile) in raport cu trei universitati din scenariul la orizontul de timp 2025. In cadrul acestui proiect, un element de noutate il constituie faptul ca, in plus fata de evaluarea online a impactului continutului afirmatiilor de politici, expertii vor avea si posibilitatea de a-si argumenta pozitiile propuse. Rezultatul consultarii tip Delphi il reprezinta un set de propuneri de politici ierarhizate pe baza criteriilor utilizate. Propunerile vor sta la baza constructiei viziunii sistemului de invatamant superior la orizontul 2025. Mai jos puteti descarca rapoartele detaliate ale consultarii online pe domeniile de propuneri de politici publice:

Pentru a veni in sprijinul participantilor la aceasta consultare online am creat un tutorial pentru completarea chestionarelor DELPHI .

Rezultatele consultarii online DELPHI au fost prezentate in cadrul conferintei din data de 27 septembrie 2010 la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti.

     Activitati viitoare


1.    Elaborarea viziunii. Viziunea 2025 imbina elementele din scenariile de sistem elaborate anterior, combinatie ce va fi determinata prin consultari cu actorii cheie din invatamantul superior romanesc. 

2.    Cartea verde „Calitate si Leadership in Universitatile Romanesti”

3.    Cartea alba a Transformarii Universitatii Romanesti. Cartea alba va reprezenta reformularea Cartii verzi in urma consultarii publice. . Cartea verde reprezinta un document destinat dezbaterii publice ce va cuprinde repere de acțiuni identificate de catre actorii cheie din sistem la orizontul 2015, corelate cu elementele strategice existente deja la nivelul politicilor publice.
Principalele livrabile aferente obiectivului specific 1 sunt:

1.     Lista domeniilor de interes;

2.     Lista expertilor implicati in paneluri;

3.     Analiza starii actuale si scenariile de succes pentru fiecare domeniu de interes;

4.     Raport privind consultarea Delphi ;

5.   Viziunea „Universitatile romanesti in 2025”;

6.     Cartea verde „Calitate si Leadership in Universitatile Romanesti”;

7.     Cartea alba a Transformarii Universitatii Romanesti.

 

  • Sa dezvolte capacitatea de analiza prospectiva si leadership a decidentilor din invatamantul superior ...mai mult
  • Sa dezvolte o platforme colaborativa transnationala de foresight privind invatamantul superior ...mai mult
  • Sa elaboreze cadrul metodologic pentru diferentierea institutionala a universitatilor romanesti ...mai mult