Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activitati desfasurate

Sa dezvolte o platforme colaborativa transnationala de foresight privind invatamantul superior

Platforma colaborativa FORwiki va viza:

 1. atragerea comunitatii internationale de experti in foresight pentru dezvoltarea de concepte si practici aplicabile in invatamantul superior;
 2. atragerea actorilor din invatamantul superior (stakeholders) pentru dezvoltarea si implementarea exercitiilor de foresight cu aplicabilitate in educatia tertiara.

FORwiki va reprezenta prima platforma internationala de foresight tematic si va avea doua componente:
 1. o zona de dezbateri privind concepte foresight cu aplicabilitate in exercitiile din invatamantul superior;
 2. un repository de practici si rezultate, respectiv descrieri de metode specifice (ex. scenarii dezirabile) si instantieri ale aplicarii unor astfel de metode (participanti, rezultate).

Etapele principale sunt:
Elaborarea structurii si realizarea platformei FORwiki (februarie 2009 – octombrie 2010). Platforma va utiliza tehnologiile wiki si va avea doua componente cheie: o zona de dezbateri privind concepte foresight cu aplicabilitate in exercitiile din invatamantul superior si un repository pentru practici si rezultate. FORwiki va fi una dintre primele platforme de foresight tematic la nivel international. Constructia platformei (ce va utiliza tehnologie tip wiki) presupune analiza comportamentelor in comunitatea tinta (a expertilor foresight), o descriere a regulilor de dialog in cadrul platformei, mergand pana la specificatiile tehnice, ce vor fi apoi aplicate de catre informaticieni.
Realizarea legaturilor cu platformele internaționale specializate in foresight: ForLearn, EFMN, EFP (aprilie 2009 – octombrie 2010). ForLearn este o platforma internationala de referinta in domeniul foresight, axata in special pe componenta metodologica. IPTS (Institutul pentru Studii Prospective Tehnologice), realizatorul platformei ForLearn, este partener in proiect si va contribui la elaborarea și implementarea unor concepte si modalitați de transformare a platformelor de foresight statice (tip web 1.0) in platforme interactive (tip web 2.0). European Foresight Monitoring Network (EFMN) este o alta platforma internationala de referinta in domeniul foresight-ului, axata in special pe exercitiile de foresight. EFMN este in proces de transformare a platformei prin migrarea catre o meta-platforma ce va monitoriza atat practicile, cat si aspectele metodologice dezvoltate in diverse zone ale globului. FORwiki va colabora cu EFMN pentru popularizarea conceptelor si practicilor internationale in domeniul educatiei tertiare.
Dezvoltarea contnutului platformei FORwiki (mai 2009 – septembrie 2011). Dezvoltarea continutului FORwiki se va realiza in etape pornind de la un grup mic de specialisti in foresight, catre crearea unei comunitati epistemice, capabile sa genereze dezbatere. Continutul initial al platformei va fi dezvoltat in urma unei serii de 10 ateliere de lucru internationale (Mutual Learning Workshops). Asigurarea sustenabilitatii comunitatii de persoane interesate de foresight privind invatamantul superior va fi sustinuta si prin doua ateliere de lucru internationale ce au ca obiect dezvoltarea capitalului intelectual ala acestei comunitati.
Dezvoltarea unui observator privind universitatile romanesti (martie 2009 – septembrie 2011). Observatorul privind universitatile va reprezenta o platforma informatica ce va oferi decidentilor un punct de acces unic la informatie privind invatamantul superior, respectiv documente internationale, publicatii, date statistice etc.

Principalele livrabile aferente obiectivului specific 3 sunt:
 1. Descrierea conceptuala a platformei (iunie 2009);
 2. Caietul de sarcini privind realizarea platformei (iulie 2009);
 3. Forma electronica a platformei, integrata cu FORLearn, EFMN și EFP (octombrie 2010) ;
 4. Rezultatele ale celor 12 Mutual Learning Workshops (septembrie 2011);
 5. Observatorul privind universitatile (septembrie 2011).

 • Sa construiasca colaborativ un document de viziune privind sistemul de invatamant superior romanesc la orizontul de timp 2025 ...mai mult
 • Sa dezvolte capacitatea de analiza prospectiva si leadership a decidentilor din invatamantul superior ...mai mult
 • Sa elaboreze cadrul metodologic pentru diferentierea institutionala a universitatilor romanesti ...mai mult