Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentare

Calitate si Leadership pentru Invatamantul Superior Romanesc

Proiectul strategic “Calitate şi Leadership pentru Învăţământul Superior Românesc” a deschis un nou ciclu de transformare structurală a învăţământului superior românesc. Lansat in noiembrie 2008 si incheiat in octombrie 2011, proiectul si-a propus realizarea unei viziuni pe termen lung (orizont 2025) asupra dezvoltarii învăţământului universitar din România, viziune asumată de către actorii cheie din sistem şi de societate în ansamblul său. Sub denumirea „Dialogurile de la Bucuresti” proiectul a fost gazda unui amplu exercitiu de foresight, care fundamenteaza un set de politici educationale de dezvoltare ale invatamantului superior, reper pentru poziţionarea strategică a universităţilor.

Proiectul strategic Calitate si leadership pentru invatamantul superior romanesc deschide al doilea ciclu de transformare structurala, obiectivele proiectului fiind: constructia unei viziuni pe termen lung asupra invatamantului superior romanesc asumata de actorii cheie din sistem si din economie, de catre societate in ansamblu, care sa fundamenteze politicile la nivelul sistemului universitar si sa reprezinte totodata un reper pentru pozitionarea strategica a universitatilor, precum si dezvoltarea capacitatii de leadership la nivelul universitatilor care sa permita acestora constructia si urmarirea obiectivelor strategice pe termen lung.

Scopul proiectului este de a realiza un spatiu de dialog si negociere referitor la universitati, la rolul si viitorul acestora intr-o economie a cunoasterii, in contextul globalizarii si al celei de a cincea libertati – “freedom of knowledge”. Acest mediu va inlesni interactiunea si colaborarea celor interesati de sistem (stakeholderi) in vederea elaborarii unor documente de viziune si de interes strategic pentru societatea romaneasca – “Universitatile in 2025” si “Strategia Invatamantului Superior 2009-2013”, in contextul imbunatatirii capacitatii de gandire si decizie strategica a actorilor relevanti. Proiectul va valorifica si extinde experienta – unica pana acum la nivel national – cat si cadrul metodologic dezvoltat prin derularea primului Exercitiu National de Foresight din Romania (2005-2007) ce s-a concretizat prin realizarea Strategiei Nationale de CDI 2007-2013.

 

 

 

Prezentare Proiect QLHE - Radu Gheorghiu

Obiectivul General

Sa dezvolte, prin implicarea tuturor partenerilor relevanti, viziunea pentru invatamantul superior romanesc, care sa fundamenteze politicile si actiunile pe termen mediu si lung contribuind esential la imbunatatirea managementului strategic, financiar, al resurselor umane si al resurselor de invatamant ale universitatilor, la promovarea inovarii, a cooperarii si a parteneriatului intre universitati, mediul de afaceri si centrele de cercetare pentru dezvoltarea societatii cunoasterii in Romania.

Obiective specifice

 • Obiectiv Specific 1
  Sa construiasca un document de viziune cu orizontul de timp 2025 si setul de recomandari strategice pentru invatamantul superior din Romania ...mai mult
 • Obiectiv Specific 2
  Sa dezvolte capacitati de analiza prospectiva si leadership ale decidentilor din invatamantul superior prin formare specifica de tip learning by exemples ...mai mult
 • Obiectiv Specific 3
  Sa elaboreze cadrul metodologic pentru diferentierea institutionala a universitatilor romanesti prin stabilirea unor tipologii care sa asigure diversitatea ofertelor de servicii in invatamantul superior ...mai mult
 • Obiectiv Specific 4
  Sa dezvolte o platforma colaborativa transnationala de foresight pentru societatea cunoasterii – FORwiki (www.forwiki.ro) ...mai mult
Document final!


 


  
 

 • FORwiki - prima platforma web 2.0 dedicata comunitatii expertilor in studii prospective (foresight)