Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Partenerii institutionali ai proiectului

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior - UEFISCDI – Coordonator

Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii este o institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Național al Rectorilor (CNR)

Consiliul National al Rectorilor este un organism national consultativ, neguvernamental, independent politic si non-profit, infiintat in temeiul art. 140, din Legea invatamantului nr.84 din 24.07.1995.

Academia Romana (AR)

Academia Romana este cel mai inalt forum cultural roman. Ea a fost fondata in 13 aprilie 1866 sub numele de Societatea Literara Romaneasca.

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS)

Agentia Romana de Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior este institutia responsabila de acreditarea programelor si furnizorilor de invatamant superior precum si de asigurarea calitatii invatamantului superior.

Institutul Fraunhofer pentru Sisteme de Cercetare si Inovare (Fraunhofer ISI)

Foresight Group - Institutul Fraunhofer pentru Sisteme de Cercetare si Inovare (Fraunhofer ISI) isi desfasoara activitatea in domeniul cercetarii aplicative.

Institutul pentru Studii Tehnologice Prospective (IPTS)

Institutul pentru Studii Tehnologice Prospective (IPTS) este unul din cele sapte institute stiintifice al Comisiei Europene, ale Centrului Comun de Cercetare (Joint Research Centre – JRC).

Centrul European pentru Invatamantuul Superior (UNESCO – CEPES)

Centrul European pentru Invatamantuul Superior, UNESCO – CEPES a fost infiintat in septembrie 1972, cu scopul de a promova cooperarea in domeniul invatamantului superior intre statele membre

Asociatia Europeana a Universitatilor (EUA)

Asociatia Europeana a Universitatilor reprezinta si sustine institutiile de invatamant superior din 46 de tari, oferindu-le un forum unic de cooperare si informare.